psychoterapia systemowa

psychoterapia systemowa

Psychoterapia systemowa polecana jest w sytuacji, gdy odczuwany problem dotyczy relacji między partnerami, małżonkami, członkami rodziny lub w codziennych kontaktach z innymi ludźmi.

Zgłaszane problemy dotyczą różnych obszarów życia, jednak najczęściej związane są z problemami w komunikacji między parterami/członkami rodziny czy innymi osobami, poczucia niezrozumienia ze strony partnera/partnerki, problemów wychowawczych z dziećmi, problemów somatycznych o niewyjaśnionym podłożu przejawianych przez pacjenta/członka rodziny itp.

Terapeuta przede wszystkim poprzez rozmowę i wykorzystanie odpowiednich metod terapeutycznych przygląda się wraz z pacjentami stylowi komunikacji między nimi, dotychczasowym sposobom rozwiązywania przez nich problemów, funkcji jaką pełni objaw czy też mitom istniejącym w ich opowieści na temat problemu. Takie podejście umożliwia wypracowanie pacjentom przy pomocy terapeuty rozwiązań, które będą użyteczne przede wszystkim dla nich samych. Terapia w tym znaczeniu polega na umożliwieniu pacjentom wypracowania nowych rozwiązań i stworzenia możliwości wypróbowania ich poza gabinetem terapeutycznym.

Może zdarzyć się, że jeden z partnerów zgłasza się na konsultację pojedynczo i dopiero w trakcie rozmowy z terapeutą okazuje się, że problem dotyczy nie samej jednostki ale i partnera/rodziny; a dokładniej relacji między partnerami czy członkami rodziny. Wtedy terapeuta na kolejne spotkanie zaprasza pacjenta/pacjentkę wraz z partnerką/partnerem lub całą rodzinę. Obecność partnera/partnerki czy też pozostałych członków systemu, w którym funkcjonuje jednostka jest czynnikiem wpływającym na proces zdrowienia.

Psychoterapia systemowa może przyjmować następujące formy terapii: indywidualna, par, małżeńska, rodzinna lub grupowa.

+48 607 828 995
Rejestracja wyłącznie telefoniczna
IN SPE 2015 all rights reserved