Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia jest profesjonalną formą pomocy skierowaną do osób doświadczających problemów emocjonalnych. Proces rozwoju i poprawy zdrowia staje się możliwy w indywidualnej relacji terapeutycznej. Psychoterapia jest cyklem spotkań, których ilość i charakter jest ustalony w ramach kontraktu terapeutycznego, który zostaje zawarty podczas konsultacji.

+48 607 828 995
Rejestracja wyłącznie telefoniczna
IN SPE 2015 all rights reserved