Standardy pracy

Standardy pracy

Zespół ośrodka pracuje zgodnie z obowiązujacymi standardami w zakresie szkolenia i superwizji w psychoterapii, kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

+48 607 828 995
Rejestracja wyłącznie telefoniczna
IN SPE 2015 all rights reserved