psychoterapia długoterminowa dorosłych
Oferta

psychoterapia długoterminowa dorosłych

Czas trwania indywidualnej psychoterapii długoterminowej wynosi zwykle od roku do kilku lat. Nie ustala się terminu jej zakończenia na początku spotkań. Sesje odbywają się przynajmniej raz w tygodniu i nastawione są na głębsze zrozumienie swoich uczuć, myśli i sposobu działania. Jej celem jest usunięcie lub ograniczenie zgłaszanych objawów oraz zmiana wzorców zachowania i/lub struktur intrapsychicznych.

+48 607 828 995
Rejestracja wyłącznie telefoniczna
IN SPE 2015 all rights reserved