Prawdy i mity o psychoterapii
Rozwój osobisty

Prawdy i mity o psychoterapii

Prawdy i mity o psychoterapii.


Przeczytaj pytania i sprawdź czy potrafisz wskazać prawidłowe odpowiedzi. Więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa. 

1. Czym jest psychoterapia?
a. psychoterapia to życzliwa porada od psychologa
b. psychoterapia to profesjonalne  oddziaływania w celu rozwiązywania problemów emocjonalnych, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, rozwoju osobowości, leczenia zaburzeń psychicznych
c. psychoterapia nie różni się niczym od różczkarstwa, hipnozy, bioenergoterapii

2. Psychoterapię może wykonywać:
a. absolwent nauk społecznych po kilkutygodniowym kursie
b. osoba, która ukończyła 4-letnie specjalistyczne szkolenie dla psychoterapeutów (szkoły akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
c. lekarz medycyny dowolnej specjalności

3. Jak długo trwa psychoterapia?
a. jeśli mam kłopoty, to muszę chodzić na psychoterapię całe życie
b.  psychoterapia krótkoterminowa może trwać do kilkunastu tygodni
c. psychoterapia długoterminowa może trwać nawet do kilku lat

4. Czy psychoterapia jest odpłatną formą pomocy?
a. psychoterapia jest usługą wyłącznie odpłatną
b. z różnych form psychoterapii można korzystać w ramach NFZ
c. NFZ refunduje psychoterapię tylko dla osób, które chodzą do psychiatry


5. Leki przeciwdepresyjne może wypisać:
a. psycholog
b. psychoterapeuta
c. lekarz psychiatra

6. Biorę leki, czy mogę skorzystać z psychoterapii?
a. korzystanie z psychoterapii wymaga odstawienia leków i zaniechania wizyt u psychiatry
b. leczenie farmakologiczne pod opieką psychiatry może  wspomagać i/lub umożliwiać korzystanie z psychoterapii
c. psychoterapia nie jest równoznaczna z koniecznością leczenia farmakologicznego

7. Czy mogę przyjść na psychoterapię w czyimś imieniu?
a. tak, korzystając z psychoterapii możesz rozwiązać problemy np. męża/żony
b. każdy sam podejmuje świadomą decyzję o korzystaniu z pomocy psychoterapeutycznej
c. na psychoterapii nie rozwiążę problemów współmałżonka/partnera ale mogę otrzymać pomoc w radzeniu sobie np. z kryzysem w związku

8. Jakie objawy mogą świadczyć o potrzebie skorzystania z psychoterapii?
a. nieokreślony lek, obniżony nastrój, strata bliskiej osoby
b. częste bóle głowy, duszności, napady głodu 
c. krótkowzroczność

9. Skuteczność psychoterapii:
a. jest porównywalna do farmakoterapii
b. stanowi subiektywne odczucie pacjenta
c. jest udowodniona naukowo

10. Efektem psychoterapii może być:
a. poprawa relacji rodzinnych i zawodowych
b. większa świadomość swoich emocji
c. poprawa wyników morfologii krwii


11. Czy dzieci, młodzież mogą korzystać z psychoterapii?
a. tak, wystarczy, że zgłoszą to dowolnej osobie w rodzinie, np. babci
b. korzystanie z psychoterapii przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody rodzica
c. rodzic ma prawo do informacji o procesie leczenia dziecka

12. Jak działa zasada dyskrecji w psychoterapii?
a. psychoterapeuta może poprosić pacjenta o zgodę na kontakt z jego lekarzem psychiatrą lub z rodziną (np. przy CHAD)
b. psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania pełnej tajemnicy z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta
c. fakt uczestnictwa w psychoterapii jest również objęty zasadą dyskrecji

13. Czym jest kontrakt terapeutyczny?
a. zgodę na rozpoczęcie psychoterapii należy podpisać z terapeutą u notariusza
b. terapeuta szczegółowo wyjaśnia na jakich zasadach i w jakim nurcie może udzielić pomocy
c. pacjent wyraża świadomą zgodę na uczestnictwo w procesie psychoterapii

14. O co mogę zapytać psychoterapeutę?
a. jakie są jego zarobki
b. jakie ma wykształcenie i doświadczenie zawodowe
c. na czym polega sesja psychoterapii
+48 607 828 995
Rejestracja wyłącznie telefoniczna
IN SPE 2015 all rights reserved