Zespół
Anna Stańczak

Anna Stańczak

Psycholog, psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (nr rekomendacji I/354).

Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej i Rodzin (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) oraz inne szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego.

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych doświadczających trudności w różnych obszarach swojego życia (problemy w relacjach z innymi ludźmi, samotność, obniżenie nastroju, lęk), będących w kryzysie emocjonalnym, chcących dokonać zmiany oraz rozwijać świadomość samego siebie.

Oprócz psychoterapii prowadzi konsultacje psychologiczne, warsztaty psychospołeczne oraz treningi interpersonalne. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Tel. 608601279

+48 607 828 995
Rejestracja wyłącznie telefoniczna
IN SPE 2015 all rights reserved